ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่3/2555  (อ่าน 4998 ครั้ง)

adisak@sanom

  • บุคคลทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสนม
เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2555
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  โดยวิธี  Pavement In-Place recycling  จากสะพาน  คสล.  สายสนมโคกก่อง-หน้าโรงพยาบาลสนม  และปู  Asphaltic  ภายในเขตเทศบาลตำบลสนม