ประกาศราคากลาง(ตำบลละ 5 ล้าน)อำเภอสนม

หัวข้อ

<< < (8/9) > >>

[1] กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน บ้านหนองครก ม.4 ต.หัวงัว

[2] กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเซียง ม.4 ต.หนองอียอ

[3] กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านอาเลา ม.6 ต.หนองอียอ

[4] กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ ม.7 ต.หนองอียอ

[5] กำหนดราคากลางจ้างเหมาขยายเขตประปาจากบ้านหัวเสือ ม.5 ไปบ้านโคกรัง ต.หนองอียอ

[6] กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาการเปรียญวัดราษฎร์สามัคคี บ.สำโรง ม.8

[7] กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านสำโรง ม.8 ต.หนองอียอ

[8] กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนสูข ม.9 ต.หนองอี

[9] กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปาในหมู่บ้านศิริถาวร ม.2 ต.หนองอียอ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version