แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
46
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองระฆัง ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

47
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาโรงครัววัดโนนธาตุ บ้านโนนธาตุ ม.5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

48
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหนองทิดลา ม.6 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

49
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงครัววัดแก้วกุญชร บ้านหนองระฆัง ม.8 ต.หนองฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

50
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประหมู่บ้านสะทืด ม.7 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

51
กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมฉางข้าวเก็บผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองคูณ ม.10 ต.นานว

52
กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาวัด บ้านตาเพชร ม.8 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

53
กำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านอ้อมแก้ว ม.4 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

54
กำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโนนตาล ม.3 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

55
กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนโพธิ์ ม.12 ต.โพนโก

56
กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดโสภณ บ้านโพนโก ม.2 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

57
กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนเปือย ม.6 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

58
กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ วัดสีลาโนนเปือย ม.7 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

59
กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงฉางข้างหมู่บ้าน บ้านโพนโก ม.11 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

60
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ ม.2 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9