ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลสนม
หน้าที่หลัก :0833644466
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :0833644466
Email :