สำนักงานเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ > คลิปวีดีโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลสนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดชัยภูมิด้วยรำวงกงก้าของชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย

(1/1)

adisak@sanom:
เทศบาลตำบลสนมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยการแสดงรำวงกงก้าซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวสนมที่หาดูได้ยาก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554) และการแสดงชุดนี้ได้รับเกียรติให้ไปแสดงในวันพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร

รำวงกงก้าของชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย
การแสดงของชมรมผุ้สุงอายุจากจังหวัดชัยภูมิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version