หมวดหมู่ทั่วไป > ประกาศราคากลาง(ตำบลละ 5 ล้าน)อำเภอสนม

กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนวัดบึง หมู่ 11 ต.สนม

(1/1)

admin:
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนวัดบึง หมู่ 11 ตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version