สำนักงานเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ > คลิปวีดีโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลสนม

ชกมวยทะเลในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2553

(1/1)

adisak@sanom:
การแข่งขันชกมวยทะเลในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2553 ณ สวนสาธารณหนองสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version