หมวดหมู่ทั่วไป > ประกาศราคากลาง(ตำบลละ 5 ล้าน)อำเภอสนม

กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองตาดวัฒนา ม.10 ต.หนองอี

(1/1)

admin:
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองตาดวัฒนา ม.10 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version