หมวดหมู่ทั่วไป > ประกาศราคากลาง(ตำบลละ 5 ล้าน)อำเภอสนม

กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดห้วยเกตุ บ้านสระโพธิ์ ม.14 ต.แคน

(1/1)

admin:
กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดกลมห้วยเกตุ บ้านสระโพธิ์ ม.14 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version