สำนักงานเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ > คลิปวีดีโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลสนม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสนมศึกษาคาร

(1/1)

adisak@sanom:
เทศบาลตำบลสนมร่วมกับโรงเรียนสนมศึกษาคาร,โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม,ศูนย์การศึกษานอกระบบ และสถานีตำรวจอำเภอสนมสนม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสนมศึกษาคาร (วันที่ 13 มกราคม 2555)นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version