คลิปวีดีโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลสนม

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] การประกวดแดนเซอร์(ประเภทนักเรียน)งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2555

[2] การประกวดแดนเซอร์(ประเภทชุมชน)งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2555

[3] การประกวดผาแดงนางไอ่ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2555

[4] การประกวดธิดาดอกจานงานสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี 2555

[5] ชกมวยทะเลในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2553

[6] วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ในงานดอกจาน ประจำปี 2555

[7] งานสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี 2555

[8] กีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลสนม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕

[9] มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ประจำปี 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสนม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version