ประกาศราคากลาง(ตำบลละ 5 ล้าน)อำเภอสนม

หัวข้อ

<< < (9/9)

[1] กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองตาดวัฒนา ม.10 ต.หนองอี

[2] กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัววัดอีสานบ้านหนองละคร ม.6 ต.แคน

[3] กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านสำโรง ม.10 ต.แคน

[4] กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแก้ว ม.5 ต.แคน

[5] กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดห้วยเกตุ บ้านสระโพธิ์ ม.14 ต.แคน

[6] กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง ม.13 ต.แคน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version