แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
31
กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านนานวน ม.1 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

32
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารประชาคมหมู่บ้าน บ้านหัวนา ม.1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์

33
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้านโนนจาน ม.7 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

34
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองขุนศรี ม.11 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

35
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหนองเหล็ก ม.12 ต.แคน

36
กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหัวนา ม.7 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

37
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านทิพย์มงคล ม.12 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

38
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ บ้านโพนดวน ม.1 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

39
กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองคู ม.8 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

40
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านนาดี ม.1 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

41
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์วัดอิสานนาดี ม.2 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

42
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(หนองฝาย)บ้านนาดี หมู่ 2 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

43
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงขุดลอดหนองผือ บ้านปะ-ผือ ม.3 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

44
กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปะ ม.3 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

45
กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองระฆัง ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10