แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
121
ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ..ตรงไหนบ้างครับ.. จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก้ไขให้ครับ

122
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสนม(ครูพี่เลี้ยง)

123
โครงการทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557[/size]
** วัดป่าอตุโลฯ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 **
124
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา"๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๗"

125
การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลสนมคัพรุ่นยุวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2557 (วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557) ณ สนามโรงเรียนสนมศึกษาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์
126
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปลูกมะนาวเพื่อบริโภค-จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 (12 สิงหาคม 2557)


127
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลสนม

128
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสนม

129
เทศบาลตำบลสนมประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก


130
เทศบาลตำบลสนมประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
<a href="www.sanom.go.th/PDF/PLAN58-60.pdf" target="_blank">www.sanom.go.th/PDF/PLAN58-60.pdf</a>

131
ประเพณีแห่งเทียนพรรษาเทศบาลตำบลสนม ประจำปี 2557132
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสนม 8)

133
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2555

134
กำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งบุคลากร 3-5 ของเทศบาลตำบลสนม

135
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่ง บุคลากร 3-5 ของเทศบาลตำบลสนม

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10