แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
DOC240216-24022016162402.pdf 837 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชน บ้านโคกสะอาด หมู่ 5 ต.สนม กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:02:22
DOC240216-24022016162350.pdf 810 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนวัดบึง หมู่ 11 ต.สนม กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:03:26
DOC240216-24022016162339.pdf 961 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ 8 ต.สนม กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:04:25
DOC160216-16022016134637.pdf 664 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านทัพไทย ม.10 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:19:43
DOC160216-16022016134622.pdf 710 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองนา ม.13 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:22:17
DOC160216-16022016134533.pdf 666 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมปู่ตาหนองตาด บ้านสนม ม.2 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:23:36
DOC160216-16022016134519.pdf 646 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านค้อ ม.12 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:24:52
DOC160216-16022016134506.pdf 745 กำหนดราคากลางต่อเติมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพยอม ม.6 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:26:30
DOC160216-16022016134453.pdf 768 กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามลำห้วยเชียงโพธิ์ บ้านหนองพยอม ม.11 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:27:53
DOC160216-16022016134440.pdf 834 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.3 ต.หัวงัว กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:29:04
DOC160216-16022016134426.pdf 818 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวงัว ม.8 ตำบลหัวงัว กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:31:15
DOC160216-16022016134414.pdf 787 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม.6 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:48:00
DOC160216-16022016134400.pdf 776 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง ม.7 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:50:18
DOC160216-16022016134348.pdf 785 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาการเปรียญวัดแท่นศิลา ม.5 ต.นานวน ตำบลสนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:52:04
DOC160216-16022016134333.pdf 829 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมอเนกประสงค์ บ.โคกกลาง ม.2 กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:53:39
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7