แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557(เพิ่มเติม).pdf 708 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 สิงหาคม 27, 2015, 10:33:35
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561).pdf 705 เทศบาลตำบลสนมประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 กรกฎาคม 07, 2015, 23:03:42
DOC100216-10022016094301.pdf 686 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า ม.4ต.โพนโก กุมภาพันธ์ 10, 2016, 11:01:23
DOC030216-03022016113118.pdf 674 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(หนองฝาย)บ้านนาด กุมภาพันธ์ 03, 2016, 13:47:07
DOC030216-03022016113409.pdf 673 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาวัด บ้านตาเพชร ม.8 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 03, 2016, 13:23:47
DOC160216-16022016134533.pdf 666 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมปู่ตาหนองตาด บ้านสนม ม.2 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:23:36
DOC160216-16022016134637.pdf 664 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านทัพไทย ม.10 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:19:43
DOC100216-10022016094218.pdf 660 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงเรือนกลุ่มอาชีพทำข้าวเม่า บ้านพลับ ม.4 กุมภาพันธ์ 10, 2016, 11:04:06
DOC160216-16022016134519.pdf 646 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านค้อ ม.12 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:24:52
DOC040216-04022016174953.pdf 638 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ บ้านโพนดวน ม.1 ต.โพนโก กุมภาพันธ์ 04, 2016, 17:58:17
DOC030216-03022016113203.pdf 635 กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปะ ม.3 ต.หนองระฆ กุมภาพันธ์ 03, 2016, 13:43:22
DOC030216-03022016113052.pdf 628 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์วัดอิสานนาดี ม.2 ต.หนองระฆัง กุมภาพันธ์ 03, 2016, 13:48:22
DOC040216-04022016175019.pdf 628 กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองคู ม.8 ต.โพนโก กุมภาพันธ์ 04, 2016, 17:56:21
DOC030216-03022016113353.pdf 627 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมฉางข้าวเก็บผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองคูณ ม.10 ต.นานว กุมภาพันธ์ 03, 2016, 13:26:28
DOC030216-03022016113706.pdf 626 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน บ้านหนองครก ม.4 ต.หัวงัว กุมภาพันธ์ 03, 2016, 12:30:29
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7