แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
DOC240216-24022016162417.pdf 821 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสนม กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:01:17
DOC240216-24022016162350.pdf 819 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนวัดบึง หมู่ 11 ต.สนม กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:03:26
DOC160216-16022016134414.pdf 795 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม.6 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:48:00
DOC160216-16022016134245.pdf 793 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาศรีสุข ม.6 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:59:52
DOC160216-16022016134348.pdf 792 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาการเปรียญวัดแท่นศิลา ม.5 ต.นานวน ตำบลสนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:52:04
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558.pdf 790 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 สิงหาคม 27, 2015, 10:39:29
DOC160216-16022016134400.pdf 784 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง ม.7 ต.สนม กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:50:18
DOC160216-16022016134453.pdf 771 กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามลำห้วยเชียงโพธิ์ บ้านหนองพยอม ม.11 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:27:53
DOC240216-24022016162438.pdf 768 กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายอีสานเขียว บ้านสนม หมู่ 1 ตำบลสนม กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:00:16
DOC030216-03022016113926.pdf 757 กำหนดราคากลางจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง ม.13 ต.แคน กุมภาพันธ์ 03, 2016, 11:53:25
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม).pdf 753 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 สิงหาคม 27, 2015, 10:39:29
DOC160216-16022016134506.pdf 750 กำหนดราคากลางต่อเติมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพยอม ม.6 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:26:30
58-โปรแกรมการแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิด-ปิด.pdf 744 โปรแกรมการแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิด-ปิด กีฬาสนมคัพ รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี กรกฎาคม 02, 2015, 15:58:32
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557.pdf 735 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 สิงหาคม 27, 2015, 10:33:35
DOC160216-16022016134622.pdf 714 กำหนดราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองนา ม.13 ต.นานวน กุมภาพันธ์ 17, 2016, 16:22:17
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7