เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลสนม...

สำนักงานเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ => ร้องเรียน ร้องทุกข์ กระดานข่าวชาวเทศบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: info@siamwebsite.me ที่ มีนาคม 24, 2022, 15:05:52

หัวข้อ: กุศลและอกุศล
เริ่มหัวข้อโดย: info@siamwebsite.me ที่ มีนาคม 24, 2022, 15:05:52
กุศล หมายถึง บุญ ความดี ความฉลาด ในทสุตตรสูตร (https://www.wreath-delivery.com) พระสารีบุตรกล่าวว่ารากเหง้าของกุศล (https://www.wreath-delivery.com)มี 3 อย่าง คือ ความไม่โลภ (https://www.wreath-delivery.com) ความไม่คิดประทุษร้าย และความไม่หลง อกุศล (https://www.wreath-delivery.com) (น นิบาต/อ- อุปสรรค (ไม่) กุสล) หมายถึง บาป, ความชั่วร้าย (https://www.wreath-delivery.com), ไม่เป็นมงคล (https://www.wreath-delivery.com) ไม่ฉลาด, กรรมชั่ว ตรงกันข้ามกับ (https://www.wreath-delivery.com) กุศล ซึ่งแปลว่า ความดี ในสัมมาทิฏฐิสูตร พระสารีบุตรอธิบายว่า (https://www.wreath-delivery.com) อกุศล (https://www.wreath-delivery.com) คือ ปาณาติบาต (https://www.wreath-delivery.com) หมายถึง การทำชีวิตให้ตกล่วง (https://www.wreath-delivery.com) อทินนาทาน (https://www.wreath-delivery.com) หมายถึง การถือเอาของที่เขามิได้ให้ (https://www.wreath-delivery.com) โดยอาการขโมย (https://www.wreath-delivery.com), ลักทรัพย์ กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง ความประพฤติผิดในกาม มุสาวาท หมายถึง คำโกหก ปิสุณาวาจา หมายถึง คำส่อเสียด (https://www.wreath-delivery.com) ผรุสวาจา (https://www.wreath-delivery.com) หมายถึง คำหยาบ (https://www.wreath-delivery.com) สัมผัปปลาปะ (https://www.wreath-delivery.com) หมายถึง คำพูดเพ้อเจ้อ (https://www.wreath-delivery.com) อภิชฌา (https://www.wreath-delivery.com) หมายถึง การเพ่งเล็งอยากได้ของเขา (https://www.wreath-delivery.com) พยาบาท (https://www.wreath-delivery.com) หมายถึง การคิดร้ายผู้อื่น (https://www.wreath-delivery.com) มิจฉาทิฐิ หมายถึง ความเห็นผิด (https://www.wreath-delivery.com) รากเหง้าแห่งอกุศล (https://www.wreath-delivery.com)ข้างต้นเรียกว่า อกุศล (https://www.wreath-delivery.com)มูล ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ พระสารีบุตรอธิบายสรุปว่า (https://www.wreath-delivery.com) เมื่อใด พระอริยสาวกรู้ชัดอกุศล (https://www.wreath-delivery.com)และรากเหง้าแห่งอกุศล (https://www.wreath-delivery.com)อย่างนี้ รู้ชัดกุศลและรากเหง้าแห่งกุศลอย่างนี้ เมื่อนั้น ย่อมละอนุสัยคือราคะ บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ ถอนอนุสัยคือทิฐิและมานะที่ว่า ‘เป็นเรา’ โดยประการทั้งปวง ละอวิชชาได้แล้ว ทำวิชชาให้เกิดขึ้น แล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เอง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม (https://www.wreath-delivery.com) มาสู่พระสัทธรรมนี้

(https://www.wreath-delivery.com/model/upload/img/IMG_Home/V579327804020220319010312.jpg)

https://www.wreath-delivery.com/blog_detail.php?id=678

--------------------
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 061-1986-533 (https://www.wreath-delivery.com/)
Line : @wreathdelivery (https://www.wreath-delivery.com/)
ที่อยู่ : 305 ถนน พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 บางพรม ตลิ่งชัน กทม 10170
--------------------
พวงหรีดหรู (https://www.wreath-delivery.com/)
พวงหรีดดอกไม้สด (https://www.wreath-delivery.com/)
พวงหรีดพัดลม (https://www.wreath-delivery.com/)
พวงหรีดต้นไม้ (https://www.wreath-delivery.com/)
ดอกไม้หน้าหีบ (https://www.wreath-delivery.com/)
พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ (https://www.wreath-delivery.com/)

บริการพวงหรีด  (https://www.wreath-delivery.com/)
ส่งพวงหรีด  (https://www.wreath-delivery.com/)
ขายพวงหรีด (https://www.wreath-delivery.com/)
ร้านพวงหรีด (https://www.wreath-delivery.com/)
พวงหรีดหรู ราคาถูก จัดส่งฟรี (https://www.wreath-delivery.com/)
wreath delivery (https://www.wreath-delivery.com/)
บริการส่งพวงหรีดฟรีทั่วกรุงเทพฯ และนนทบุรี (https://www.wreath-delivery.com/)

รับทำเว็บไซต์ (https://www.rampagesoft.com/webdesign.php)
รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก (https://www.ttt-website.com/)
เว็บไซต์ขยายสายงาน (https://www.rampagesoft.com/mlm.php)
สยามเว็บไซต์ SIAMWEBSITE (https://www.siamwebsite.me/)
--------------------