เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลสนม...

หมวดหมู่ทั่วไป => ประกาศสอบราคาจ้างเทศบาลตำบลสนม => ข้อความที่เริ่มโดย: adisak@sanom ที่ พฤษภาคม 20, 2014, 16:23:27

หัวข้อ: โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนพัฒนา
เริ่มหัวข้อโดย: adisak@sanom ที่ พฤษภาคม 20, 2014, 16:23:27
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.60 - 3.70 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  255.00
ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร รวม  140 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 23 บ่อ บ่อพักขนาด 3.00x3.00 เมตร
จำนวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสนมกำหนด พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ